• Đường kính khối khoảng : 30 cm..
  • Độ rộng của băng cảnh báo : 15 – 30 cm.
  • Màu sắc đặc trưng: vàng tươi xen lẫn màu bạc bạch kim hai viền
  • Cấu tạo băng cảnh báo cáp ngầm: gồm 3 lớp chủ yếu là nylon, màng OPP và OCCP có độ kết dính cao. Chữ in lên màng OCCP ngoài cùng không bị phai màu mực và rất bền với nước.
  • Phân loại: dựa trên khẩu độ mỗi cuộn cáp. Các khẩu độ phổ biến có thể là 12 cm, 15 cm, 20 hay 30 cm.