• Nhà sản xuất: Nhập khẩu Asia
  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Hình dạng: Tròn
  • Màu sắc đèn: Đỏ
  • Công dụng cảnh báo: Đèn xoay cảnh Báo nguy hiểm
  • Loại: Năng lượng mặt trời
  • Dạng: Cắm cột, cắm cọc tiêu