• Nhà sản xuất: Nhập khẩu Thái Lan
  • Nước sản xuất: thái lan
  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Hình dạng: Tròn
  • Màu sắc đèn: vàng
  • Công dụng cảnh báo: Báo nguy hiểm
  • Loại:  sử dụng pin đại
  • Dạng: Cắm cột, cắm cọc tiêu