Gờ giảm tốc cao su bảo vệ luồn dây điện ngầm loại 3 khe