• Nhà sản xuất: Nhập khẩu Nhật
  • Nước sản xuất: japan
  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Hình dạng: Tròn
  • Màu sắc đèn: Đỏ
  • Công dụng cảnh báo: Đèn xoay cảnh báo nguy hiểm
  • Loại: pin đại
  • Dạng: Cắm cột, cắm cọc tiêu
  • – Sử dụng năng lượng pin đại( loại lớn)
  • – Dùng cắm vào cọc tiêu, cắm vào các cột tròn để cánh báo hoặc dùng cầm tay để ra hiệu lệnh
  • – Phía đầu đèn có lỗ có thể bắt dây, treo đèn