• Nhà sản xuất:Hàng Việt Nam
  • Nước sản xuất:Việt Nam
  • Tiêu chuẩn chất lượng:TCVN
  • Chất liệu ::tole tráng kẽm. Biển báo được sơn và dán decal 3M.
  • Có màng phảng quang
  • Hình dạng:Đa giác
  • Nội dung cảnh báo:Nội dung trên biển báo được dán decal 3M theo thực tế thi công của các công trình, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.