Thuộc tính

Nội dung

Mã sản phẩm

TCD-VN-02

Nhà sản xuất

Hàng Việt Nam

Nước sản xuất

Việt Nam

TC chất lượng

TCVN 5589 – 1991

Điện áp sử dụng

h ạ áp

Kích cỡ

0.65m x 1m x 0,6

Màu sắc

Đỏ