– Mầu sắc: Hồng đỏ

– Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính:Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng:TCVN 5588 – 1991
+ Điện áp kiểm tra:5 KV
+ Thời gian kiểm tra:1 phút
+ Dòng dò đạt:≤ 9mA