• Nhà sản xuất: SEW
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Dây chính: 19m
  • Dây nhánh: 8m
  • Mỏ kẹp rộng: 5,3cm
  • Cọc tiếp đất: 1,2m
  • Phần cách điện: 4m
  • Phần cầm tay: 0,2m
  • Đường kính dây đồng : 1,3cm
  • Tiêu chuẩn: TCVN 5587-1991