Thuộc tính

Nội dung

Mã sản phẩm

TCD-VN-01

Nhà sản xuất

Hàng Việt Nam

Nước sản xuất

Việt Nam

TC chất lượng

TCVN 5589 – 1991

Điện áp sử dụng

35 kV

Kích cỡ

1m x 0.65m

Màu sắc

Đỏ