Sào thao tác được chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất:

– Điện áp cách điện:35KV
– Điện áp làm việc: 10KV
– 3 đoạn 3m
– Đoạn dưới cùng: Φ 38M
– Đoạn giữa: Φ 32MM,
– Đọan trên cùng: 26MM,
– Trọng lượng: 1.8KGS

Phân loại các sản phẩm sào cách điện

– 3 đoạn 3 mét
– 3 đoạn 4 mét
– 4 đoạn 4 mét
– 4 đoạn 5 mét
– 4 đoạn 6 mét
– 4 đoạn 7 mét
– 4 đoạn 8 mét
– 5 đoạn 10 mét