– Bảo hành: 12 tháng

– Được sử dụng Phụ kiện kèm theo cầu chì, cách ly & Tháo lắp  cầu chì để đóng hoặc ngắt thiết bị .

– Có thể được gắn liền với Bút thử điện 275 HP kiểm tra và kết nối với điện dung

– Kiểm tra với  21 × HVD.
– Đầu có khớp nối kết nối với phụ kiện công cụ đặc biệt.

– Phần đầu điện áp chịu đựng  100kV 300mm (5 phút).

– Đã bao gồm cầu chì ADP-HS120 gắn phía trên sào

– Gồm 3  gậy 1,8 mét; Phần đầu dài  1,2 mét.

– Phần đầu  1,2m có rãnh khớp nối.
– 1 túi đựng

– Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60855.