THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN

+ Vật liệu chính:Cao su thiên nhiên

+ Tiêu chuẩn áp dụng:TCVN5586 – 1991

+ Điện áp kiểm tra:24 KV

+ Thời gian kiểm tra:1 phút

+ Dòng dò đạt:≤ 9mA

Đạt chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 5586-1991

– Độ bền kéo đứt > 150 kG/cm2

– Độ dãn dài kéo đứt > 700 %

– Độ dãn dư khi kéo dài 500% < 10%

Đạt chỉ tiêu bền điện theo TCVN 5586-1991