***Mô tả sản phẩm

Nước sản xuất:Việt Nam
Tiêu chuẩn:TCVN 5586 – 1991
Màu sắc:Đỏ
Chất liệu:Cao su
Điện áp kiểm tra:12 (KV)
Thời gian kiểm tra:1 phút
Dòng dò đạt:≤ 12 (mA)