Một chủ đề khiến rất nhiều người Việt hay tranh luận đó là “rẻ lau” hay “giẻ lau”. Các nói, cách đọc của từng vùng miền khiến âm vực, cách phát âm khác nhau, điều này đã khiến rất nhiều bạn trẻ nhầm lẫn ý nghĩa của 2 từ này.

“ Rẻ” ở đây nằm trong cụm từ ghép lại có nghĩa là “rẻ mạt”. Thường thì “rẻ” ghép cùng 1 từ khác có nghĩa là nói đến tâm tính, không phải nói đến đồ vật hiện hữu. Khi ghép từ “rẻ”, chúng ta ngầm nhiều nhân cách con người đó rẻ mạt và rách nát, là người tầm thường, vô dụng, bỏ. Chính vì vậy, “rẻ lau” là nói con người đó không xứng đáng, quá tầm thường, không được coi trọng chỉ như chiếc “giẻ lau” mà thôi.

“Giẻ lau” ở đây là cụm từ chỉ một vật dụng được sử dụng rất nhiều trong đời sống thường ngày, đó là chiếc giẻ thường xuyên được sử dụng để lau các đồ vật khác. Trong lao động, những loại giẻ lau được sử dụng để lau máy móc.

Đây là 2 khái niệm rất hay bị nhầm lẫn, do đó, khi sử dụng bạn cần chú ý.  Trong cuộc sống, “giẻ lau” đôi khi còn được ám chỉ một ai đó là thứ bỏ đi như chiếc giẻ rách nát, rách rưởi, không quan trọng, tầm thường, không có chút giá trị nào. Người đời hay sử dụng từ ngữ này để chỉ con người nào đó quá bèo nhèo và tầm thường, không có giá trị sử dụng nào. Do vây, khi người khác sử dụng từ “giẻ lau”, bạn có thể hiểu rằng người khác đang chửi mình không có chút giá trị nào, chỉ như chiếc giẻ lau, giữ cũng được mà bỏ đi cũng không sao. Câu nói này mang tính lăng mạ và xúc phạm rât ghê gớm. Là một người văn minh, bạn tuyệt đối không được sử dụng với những người bề trên.