• Kích thước tấm lọc: 108mm x 51mm x 5.5mm
  • Vùng quan sát hữu dụng: 90mm x 34mm
  • Độ bóng sáng: DIN3
  • Độ bóng tối: DIN 11
  • Thời gian chuyển chế độ: 5/10000S
  • Nguồn cấp: pin năng lượng mặt trời
  • Công suất pin: 60mAH
  • Nhiệt độ làm việc: -20C ->65C
  • Cảm biến hồ quang: cấp độ 2
  • Cấp độ bảo vệ: DIN 16