• Chất lượng: TCVN – EU
  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Kiểu dáng :  dài điệu đà