Tuyển dụng

Thông tin chính sách & tuyển dụng công ty cổ phần bảo hộ lao động Nam Trung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Mô tả công việc ♦ Bán hàng, tư vấn, lập danh sách, theo dõi khách hàng ♦ Ghi sổ bán hàng hằng ngày. ♦ Các công...