Chắc hẳn thuật ngữ thuế nhà thầu đã không còn quá xa lạ đối với các anh em xây dựng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này: thuế nhà thầu tiếng anh là gì, nội dung và các quy định của điều khoản pháp luật này nhé.

 

Thuế nhà thầu trong tiếng Anh là gì ?

Định nghĩa thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu tiếng Anh là gì?

Thuế nhà thầu trong tiếng Anh viết tắt là: FCT- Foreign Contractor Tax là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu bao gồm những loại thuế nào?

fct là gì? Thuế giá trị gia tăng (VAT): Phương pháp tính thuế VAT đối với doanh nghiệp hiện tại không phải tuân theo thông tư  về thuế giá trị gia tăng mà nó được áp dụng tính theo thuế nhà thầu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Phương pháp tính thuế TNDN cũng tuân theo các quy định về thông tư của thuế nhà thầu

Thuế thu nhập cá nhân: được tính theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Với những khoản phí khác các nhà thầu nước ngoài sẽ phải tuân thủ nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế hiện tại của nhà nước Việt Nam.

Cần phải nắm rõ các loại thuế áp dụng cho từng nhà thầu nước ngoài đồng thời cũng phải nắm rõ được cách tính về nó. Đây cũng là một trong những điều mà bạn cũng cần lưu ý trong quá trình tìm việc làm ngành kế toán, kiểm toán bởi rất có thể đây sẽ là nội dung câu hỏi phỏng vấn được nhà tuyển dụng đưa ra.

Có thể bạn quan tâm:

 

Đối tượng áp dụng và các quy định của thuế nhà thầu

Bạn đã biết thuế nhà thầu trong tiếng Anh là gì? Vậy còn việc áp dụng ra sao, khi nào thì áp dụng và đối tượng áp dụng thuế là ai? Hãy tiếp tục theo dõi thông tin dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầy là tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu tại chỗ có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở ký hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài);
X chịu FCT; B kê khai nộp hộ X

Thực hiện hoạt động phân phối hàng hoá tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

→ vì thế theo hệ thống Incoterms 2000 thì nhập khẩu hàng hóa điều kiện giao hàng loại D là đối tượng chịu thuế nhà thầu (phát sinh dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam).

Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, buôn bán các sản phẩm hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó tổ chức, cá nhân người nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hoá tại Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân tại Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hoá để xuất khẩu, bán hàng hoá cho thương nhân tại Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

 

2. Đối tượng không áp dụng.

1 số đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu như:

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phục vụ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện, cung cấp các dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam được thực hiện ở nước ngoài:

 • Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị có hoặc không có vật tư, thiết bị thay thế kèm theo.
 • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet).
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại.
 • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
 • Hoạt động đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến).
 • Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam

3. Các loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài.

Cách tính thuế nhà thầu

Các loại thuế nhà thầu phải chịu khi bị áp thuế nhà thầu:

 • Nhà thầu
 • Thuế áp dụng
 • Đánh trên dịch vụ cung cấp
 • Thuế GTGT
 • Thuế TNDN
 • Thù lao cho cá nhân (tiền lương, tiền công)
 • Thuế TNCN

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.

 

4. Một số quy định về thuế nhà thầu bạn cần nắm rõ.

Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.
Thuế nhà thầu được quy định như thế nào ?

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài hoăc thầu phụ là doanh nghiệp Việt

Namtrungsafety xin chia sẻ với các bạn Công văn số: 1278/TCT-CS Ngày 28/3/2016 hướng dẫn về thuế nhà thầu của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hải Dương hướng dẫn về thuế nhà thầu cho Cục thuế Hải dương với những nội dung chính sau:

 • Nhà thầu nước ngoài là những “Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam… kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”
 • Nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cung cấp dịch vụ cho nhà thầu VN để nhà thầu VN thực hiện dự án thiết kế và xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam. Nhà thầu VN có trách nhiệm khai, nộp và khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài.
 • Trường hợp nhà thầu VN nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp, Nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp ấn định tỷ lệ thì:

+) Nếu nhà thầu nước ngoài thực hiện một phần công việc được giao lại từ hợp đồng thầu chính và có tên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nộp thuế giá trị gia tăng trên doanh thu hợp đồng thầu phụ ký với nhà thầu VN và không phải nộp thuế TNDN.

+) Nếu nhà thầu nước ngoài không có tên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu hợp đồng thầu ký với nhà thầu VN.

 

Trên đây là những thông tin chi tiết về thuề nhà thầu. Hy vọng, qua bài viết này, bạn đọc sẽ nắm vững được thuế nhà thầu tiếng Anh là gì cùng với những quy định trường hợp áp dụng của nó.

Đừng quên ghé qua Namtrungsafe để cập nhật các tin tức mới nhất về xây dựng và các sản phẩm bảo hộ lao động cần thiết như: giay bao ho lao dong, mũ bảo hộ, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ,…