Trong ngành xây dựng không một ai tiến đến một thỏa thuận và ký kết thi công nào mà không cần thông qua hợp đồng thi công. Tuy nhiên, với sự chồng chéo giữa các quy định làm cho nhiều người bị rối trí giữa nhiều mẫu hợp đồng. Dưới đây là những thông tin về mẫu hợp đồng thi công xây dựng theo quy định mới nhất mà bạn nên biết.

Hợp đồng thi công xây dựng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật xây dựng, thì “Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

>>> Top 33 mẫu giày bảo hộ chính hãng được ưa chuộng nhất 2019

Như vậy, hợp đồng thi công xây dựng là một loại hợp đồng dân sự bởi đây là hợp đồng cho thấy sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và các nghĩa vụ giữa các bên. Tuy nhiên hợp đồng này được ký kết trong hoạt động đầu tư xây dựng nên được gọi là hợp đồng xây dựng.

noi-dung-trong-hop-dong

Một số điều có trong mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Khẩu trang chống bụi mịn bảo vệ sức khỏe người lao động

Đặc điểm của mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Dựa vào đặc điểm của mẫu hợp đồng này có thể phân biệt với các loại hợp đồng khác khi ký kết. Hợp đồng thi công xây dựng có các đặc điểm chung của mẫu hợp đồng dân sự và có những đặc điểm riêng sau:

1. Đặc điểm về chủ thể

Một mẫu hợp đồng thi công xây dựng bao gồm 2 bên tham gia là bên giao thầu bên nhận thầu:

 • Bên giao thầu: có thể là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính;
 • Bên nhận thầu: có thể  là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính hay liên danh các nhà thầu với nhau;

cac-dieu-khoan-trong-mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung

Các điều khoản về chủ thể trong hợp đồng thi công xây dựng

2. Đặc điểm về hình thức 

Hợp đồng xây dựng được lập thành văn bản và phải được ký kết bởi người đại diện theo đúng thẩm quyền theo pháp luật. Trong trường hợp một bên tham gia ký kết hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.

Các điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.

Xem thêm:

Phân loại hợp đồng thi công xây dựng đúng chuẩn

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì mẫu hợp đồng thi công xây dựng được phân theo các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Theo tiêu chí về tính chất nội dung công việc 

Theo tiêu chú về tính chất và nội dung công việc thì 1 hợp đồng xây dựng được phân thành:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn);
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình( viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng);
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị);
 • Hợp đồng EC;
 • Hợp đồng EP;
 • Hợp đồng PC
 • Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình;
 • Các loại hợp đồng xây dựng khác.

2. Theo tiêu chí hình thức giá hợp đồng

 • Hợp đồng trọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Các loại hợp đồng khác;

3. Theo tiêu chí các mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng

 • Hợp đồng thầu chính;
 • Hợp đồng thầu phụ;
 • Hợp đồng giao khoán nội bộ; 
 • Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài.

Với những thông tin cơ bản về mẫu hợp đồng thi công xây dựng trên, hy vọng bạn có thể căn cứ để lựa chọn các mẫu hợp đồng phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Nhớ ghé thăm Namtrung Safety để đọc các tin tức xây dựng mới nhất và các sản phẩm bảo hộ lao động: giày bảo hộ, day an toàn, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ lao động,… khi cần thiết nhé.