Dây an toàn Hàn Quốc sseda bán thân HALF01-2 móc nhôm