YEP là gì? Nghĩa tiếng việt của từ YEP? cũng là những thắc mắc của nhiều người. vậy YEP là gì? và nó có ý nghĩa như thế nào? cùng Bảo hộ lao động Namtrung safety tìm hiểu nhé.

yep la giYEP là gì?

Yep bằng nghĩa với Yup hay yes nhưng sau đây là những cách hiểu từ yep tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn

Ý nghĩa 1: đây là tiêng lóng dùng để thay thế cho từ ”yes” trong ngôn ngữ mạng,có nghĩa là đồng ý.
Ví dụ: Yep, I’ll be right there.(Vâng. Tôi sẽ đến ngay đây).

Ý nghĩa 2: Đồng nghĩa với từ có, nhưng thường được sử dụng trong tin nhắn để tiếp tục trò chuyện. Phần lớn, nó cho người khác cơ hội để đặt các câu hỏi.
Thể hiện tôi đồng ý với những điều bạn nói.

Ý nghĩa 3: Là cách nói khác của từ ” Yes” có nghĩa là ừ, thể hiện sự đồng ý, đồng tình, nhất trí
Tuy nhiên ‘yep” được dùng trong văn nói suồng sã, thân mât
ví du: Have dinner with me, ok? (Ăn tối với tao nhá)
Yep. (ừ/đc)
Trên đây là nghĩa của từ yep tùy vào từng hoàn cảnh mà bạn có thể hiểu nghĩa yep khác nhau nhé.

bạn có thể xem thêm

Yup là gì?

Crush là gì?