Trên thị trường hiện nay, có vô số nhà cung cấp chuyên gia công các sản phẩm may mặc nói chung và hàng may mặc cho ngành bảo hộ lao động nói riêng. Tuy nhiên, khách hàng vẫn còn đang phân vân khi phải chưa biết phải chọn nhà cung cấp nào để “trao niềm tin”. Giả thiết, chất lượng vải và các sản phẩm phụ đi kèm như dây kéo, khuy bấm…là như nhau thì để đưa ra so sánh các nhà cung cấp sẽ là các tiêu chí như: Tay nghề và Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Trong bài này, BẢO HỘ TỐT sẽ đưa ra phân tích về Dịch vụ của nhà cung cấp sản phẩm may mặc.

1) Niềm tin nhà cung cấp

Niềm tin nhà cung cấp là sự tin tưởng của khách hàng bắt nguồn từ lúc khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp. Niềm tin thể hiện qua nhiều nguồn như: truyền miệng, thông tin rõ ràng và sự hiện hữu.

Trong đó: Truyền miệng là hình thức giới thiệu từ người này sang người khác. Ở đó, niềm tin đã được nhân rộng vì thể hiện qua uy tín của người giới thiệu và phương thức tiếp cận ngắn gọn, nhanh chóng.

Hình thức thể hiện thông tin rõ ràng có nghĩa là khi khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp thông qua phương tiện thứ ba như internet, địa chỉ website, số điện thoại, địa chỉ, hình thức website, sự đầy đủ thông tin trang web sẽ khiến khách hàng tin tưởng hơn.

Sự hiện hữu được thể hiện qua dấu ấn của nhà cung cấp trên sản phẩm, trên bảng hiệu cơ sở…

2) Tư vấn khách hàng

Khi tư vấn khách hàng, nhà cung cấp  may mặc phải đưa ra được các bằng chứng cụ thể, thông qua các sản phẩm đã làm, các mẫu sẵn có, thông tin catalogue…

3) Theo dõi đơn hàng

Việc xây dựng niềm tin khách hàng đã khó, việc giữ vững được niềm tin đó càng khó hơn. Tuy nhiên, sẽ thật dễ dàng từ khi bắt đầu quy trình tư vấn khách hàng. Nhà cung cấp may mặc nên đặt tiêu chí lợi ích hai bên “win-win” để hướng tới lợi ích chung. Khách hàng nhận được giá trị đúng, sẽ như hạt mầm tươi tốt gieo xuống đất và sinh kết nhiều hoa trái.