“An toàn lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” là chủ đề của Tháng An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế TP.HCM năm 2017.

Đối với các nhân viên y tế, Tháng An toàn lao động còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi công việc của họ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, sức khỏe của cộng đồng. Do đó, Công đoàn ngành y tế TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiết thực để Tháng An toàn vệ sinh lao động không chỉ mang tính phong trào. Việc thực hành an toàn lao động tại các cơ sở y tế là yêu cầu cấp bách trong công việc hàng ngày.

Tất cả hoạt động trong Tháng An toàn lao động năm 2017 của ngành y tế TP.HCM đều được lồng ghép với những phong trào đang được triển khai sâu rộng tại các cơ sở y tế.

Nguồn : http://vtv.vn